Your MAP to get the projects to the CREST

El camí per portar els teus projectes al cim

Què ens fa diferents

Desenvolupem una gestió global i activa en tot el procés de transformació i posada en valor dels actius immobiliaris

Màxima optimització de costos i terminis

Àmplia experiència en la gestió de projectes i obres de construcció

Visió global del projecte, Orientació al client

Supervisió 
exhaustiva de cada fase

Màxima implicació garantint el millor control i els millors resultats del seu projecte

Actuem en tot moment amb ètica, transparència i honestedat professional

Project Management

Direcció integrada de projectes i obres de construcció

Direcció integrada de projectes i obres mitjançant un equip professional i especialitzat. Gestionem i organitzem els processos del projecte i de l’obra per garantir el major control de cada fase de desenvolupament. Ens caracteritza una gestió global i activa, impulsant la posada en valor dels actius dels nostres clients. Ens impliquem en els projectes amb un compromís ferm en la consecució del millor resultat al millor preu i en el menor termini.

Construction management

Supervisió i revisió exhaustiva dels projectes per a assegurar una correcta contractació de les obres. Organització dels processos de licitació per tal de garantir un estudi comparatiu de preus realista, fiable i ajustat a les obres a realitzar. Control permanent i directe dels terminis, costos i qualitats de les obres. Utilitzem sistemes avançats pel control de costos i sistemes de doble planning pel control de terminis de les obres.

Project monitoring / Due Dilligence

Proporcionem una auditoria contínua, complerta i imparcial sobre l’estat i avançament de les obres, elaborant en tot moment informació útil per a la gestió i la presa de decisions.

Direcció i supervisió d’obres.

Mitjançant el nostres serveis de Direcció d’Obra, aportem un acompanyament complert des del punt de vista tècnic, participant directament en la definició de l’execució de l’obra i dels seus detalls constructius. La gran experiència del nostre equip tècnic assegura el millor control de la qualitat tècnica i constructiva de les obres, aportant solucions sense perdre de vista el pla econòmic i temporal definit pel client. Al mateix temps, oferim tots aquells serveis relacionats amb la Coordinació de Seguretat i Salut de les obres.

Real Estate

Consultoria immobiliària

Assessorem durant el procés d’inversió o desinversió dels nostres clients. Realitzem estudis de viabilitat, en base al nostre coneixement del mercat, del sector immobiliari i en funció de les diferents modalitats d’inversió.

Asset management

Elaborem plans estratègics sobre la base de les diferents rendibilitats segons usos i sectors, presentant propostes particularitzades i conclusions per a l’optimització de les rendibilitats de les operacions immobiliàries dels nostres clients i de les seves companyies.

Property management

Gestió activa de carteres de patrimoni immobiliari per a maximitzar la seva rendibilitat.

Intermediació

Acompanyament i assessorament per a la localització de les millors oportunitats per als nostres clients. Processos de negociació i tancament d’operacions de compravenda i lloguer.

Projecte i Obres Ampliació
Aeroport de Barcelona

Projecte i Obres Ampliació Aeroport de Barcelona

Darrers Projectes / Darreres Operacions

Els Nostres Clients

Necessites assessorament?

Contacta amb nosaltres i t’ajudem a construïr el teu projecte.