Project Management

Edifici La Bòbila

Edifici residencial plurifamiliar de 130 habitatges, locals comercials i aparcament.

Actiu

Residencial

Data

2005

Client

Catalonia Comercial 2

Superfície Total

22.079 m²