POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

CRESTAMAP, S. L., conscient de la importància de prestar uns serveis que garanteixin la satisfacció dels nostres clients i de la situació mediambiental actual en la qual ens trobem, ha decidit implantar un Sistema de Gestió de Qualitat i Mediambiental basat en les normes internacionals UNE EN-ISO 9001 y UNE EN-ISO 14001 amb l’abast de:

‘GLOBAL PROJECT MANAGEMENT, CONSULTORIA IMMOBILIÀRIA Y PROPERTY MANAGEMENT’

L’objectiu de CRESTAMAP, S. L.

L’objectiu principal és el de garantir un servei que satisfaci els requisits i expectatives de les nostres parts interessades, reduint o evitant l’afectació al medi ambient compatibilitzant la consecució dels projectes demandats i la minimització dels efectes ambientals no desitjats.

Compromís adquirit per CRESTAMAP, S. L.

En coherència amb allò exposat, CRESTAMAP, S. L. ha aprovat la següent Declaració de Política de Qualitat i Medi Ambient:

 

  • Garantir en tot moment la millora contínua de tots els nostres serveis, els nostres procediments, el nostre sistema de Gestió de Gestió integrat i del seu acompliment.
  • Inserció dels requisits de la present política en la programació de totes les activitats.
  • Compliment dels requisits legals aplicables i altres requisits.
  • Compromís de la direcció per impulsar la implantació de la Gestió Mediambiental i la millora contínua dels resultats ambientals, així com la Prevenció de la contaminació ambiental.
  • Establiment d’uns objectius i fites a tots els nivells que es quantificaran sempre que sigui possible.
  • Exigència a la revisió i al compliment dels objectius i fites aplicables a les activitats subcontractades.
  • Lliure accés al públic de la Política de Qualitat i Medi Ambient. Aquesta informació és la resposta obligada al legítim interès dels ciutadans per conèixer els costos ambientals que la societat suporta i que la seva qualitat de vida exigeix.
  • Coherent amb la responsabilitat assumida, proporcionar els recursos necessaris per al compliment d’aquesta política.

 

En Barcelona, a 05 de Octubre de 2017.