POLITICA DE PRIVACITAT I COOKIES

Cada vegada que usa aquest lloc web estarà sota l’aplicació de la Política de Privacitat vigent a cada moment, havent de revisar aquest text per a comprovar que està conforme amb ell.

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es gestionaran les dades personals en aquesta web propietat de CRESTA MAP, S.L. (d’ara en endavant, CRESTAMAP). És imprescindible que la llegeix i l’accepti abans de continuar navegant.

Última actualització: 18 de desembre de 2018

 1. IDENTITAT I DIRECCIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

CRESTAMAP és el responsable del tractament de les dades personals i respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privacitat dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, de conformitat amb el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa el tractament de dades personals (RGPD) així com, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPGDD).

CRESTAMAP ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència de les dades personals que custòdia.

En el cas que la persona titular de les dades tingui la necessitat de contactar amb el responsable del tractament d eles dades podrà dirigir-se a:

CRESTA MAP, S.L.
Passeig de Gràcia, 59  3º 1ª 08007 de Barcelona (Espanya)
Telèfon – 930 095 106
Email – info@crestamap.com

2. PRINCIPIS QUE APLICAREM A LA TEVA INFORMACIÓ PERSONAL

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou RGPD i de la LOPDGDD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals, o utilitzarem una altra base legítima que procedeixi en cada cas, per a un o diverses finalitats específiques que t’informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només et sol·licitarem les dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per als quals els requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

3. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades que CRESTAMAP recapta com a part de l’activitat habitual de la nostra companyia, vetllant en tot moment per la protecció i millora de l’experiència de totes les persones amb les que ens relacionem (representants i empleats de clients, clients potencials, proveïdors, col·laboradors, altres empreses i organitzacions, administració pública, els nostres empleats, candidats i futurs empleats, visitants de les nostres instal·lacions o portals, i en definitiva totes les persones amb la que puguem relacionar-nos), persegueix principalment els següents objectius:

 

 • Prestar, mantenir, protegir i millorar els serveis als nostres clients i promoure aquests a clients actuals i potencials.
 • Complir amb les obligacions contractuals assumides i donar curs a les activitats pròpies de la prestació de servei.
 • Innovar y desenvolupat nous servis i solucions perquè s’ajustin millor a les seves necessitats, oferint als interessats una millor experiència d’ús dels nostres serveis.
 • La gestió i el compliment de les obligacions i compromisos lícits de la nostra companyia.
 • Seleccionar i gestionar les necessitats dels nostres empleats i col·laboradors.
 • Respondre al seu requeriment d’informació, enviar-li comunicacions comercials “Newsletter” i d’actualització dels nostres serveis o assoliments empresarials, formularis d’opinió referents a la qualitat i característiques pròpies del servei, així com, comunicacions sobre celebracions, felicitacions i esdeveniments socials i professionals de CRESTAMAP que poguessin resultat del seu interès.
 • Eventualment es poden realitzar tractaments amb altres finalitats que seran convenientment comunicats de manera simple i transparent, informant i sol·licitant en cas necessari la seva autorització expressa i facilitant sempre a les persones interessades l’exercici dels seus drets com el d’oposició a aquests tractaments, sempre dins del marc de la llei vigent.

 

Les dades facilitades es podran compartir segons la finalitat amb la qual es realitzi el tractament, que serà convenientment comunicada de manera simple i transparent, informant i sol·licitant en cas necessari la seva autorització expressa i facilitant sempre a les persones interessades l’exercici dels seus drets com el d’oposició a aquests tractaments, sempre dins del marc de la llei vigent, i amb els corresponents contractes d’encarregats de tractament amb aquells destinataris que puguin tractar les seves dades per a dur a terme el compliment de les finalitats de CRESTAMAP i , en el cas d’exitència legal.

De no ser així, CRESTAMAP informa y garanteix expressament als usuaris que les seves dades NO seran cedits en cap cas a terceres companyies.

4. QUINES DADES RECAPTEM I COM

Les vies principals de recollida de dades que utilitza CRESTAMAP i les dades què es recapten són:

 

 • Informació facilitada directament per la persona interessada:

 

 • Com els contactes comercials directes per part de personal comercial de l’empresa o amb empreses col·laboradores en campanyes comercials.
 • Com les dades de contacte (nom, cognom, correu electrònic, etc…) facilitats per a sol·licitar informació.
 • Com els laborals per a la formalització i gestió dels contractes de treball.
 • Com les dades de contacte per a la formalització de contractes mercantils amb clients, proveïdors, encarregats de tractaments, etc.

 

 • Dades obtingudes a través de la prestació i utilització dels nostres serveis:

 

 • Podem recollir dades sobre quins serveis utilitza i de com els utilitza, per exemple, quan visiti una pàgina web d’un dels nostres productes o com interactua amb els nostres continguts. Aquestes dades inclouen dades de registre: Cada vegada que visiti la nostra web és possible que obtinguem i que emmagatzemem determinada informació en els registres del servidor de manera automàtica. Tota aquesta informació en els registres del servidor de manera automàtica. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesuraments únicament estadístic que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc. Aquestes dades poden incloure:
 • Informació detallada sobre com utilitza el nostre servei (per exemple, les seves consultes de cerca)
 • L’adreça IP (una adreça IP es un número assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a internet).
 • Informació relativa al seu dispositiu com, per exemple, fallades, activitat del sistema, justos del maquinari, tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de la seva sol·licitud i URL de referència.

 

 • Cookies i fitxer d’activitat: CRESTAMAP per a la presentació de serveis de mesurament, pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels sues llocs web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitja d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Complint les següents característiques:

 

 • Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament a un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.
 • Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui mes senzilla, permanent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats explícitament a ells sens haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.
 • L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manual del seu navegador per a ampliar aquesta informació. AVÍS: En cas de deshabilitar les cookies, es pot veure afectada la funcionalitat del lloc.
 • Per a utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun del serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o “login”.

 

En qualsevol cas, CRESTAMAP no realitzarà en cap cas elaboració de perfils comercials amb les dades recaptades en la web de la companyia.

5. LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT

Utilitzem les seves dades personals atesos els consentiments obtinguts per a gestionar els serveis sol·licitats, enviament de comunicacions comercials “Newsletter”, així com atendre les seves sol·licituds d’informació. Sense perjudici de l’anterior, a més de per el consentiment, la legitimació per a realitzar el tractament es podrà obtenir com a conseqüència d’una obligació legal en matèria fiscal i mercantil; d’un interès legítim de CRESTAMAP (gestió de dubtes o de suggeriments, accions de màrqueting directe amb els seus clients, tractament de dades de contacte d’empresaris individuals i de professionals liberals, etc.); així com, per a complir amb les obligacions contractuals assumides i donar curs a les activitats pròpies de la prestació del servei.

6. CONSERVACIÓ DE LES DADES

Finalitzada la relació contractual, per l’exercici del dret de supressió i quan es doni de baixa de tots els nostres servis les dades es conservaran degudament bloquejats de conformitat amb el que es preveu en l’article 32 de la LOPGDD i durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis de prescripció d’eventuals infraccions en matèria de protecció de dades; així com, segons els terminis de prescripció prevists en la resta de la normativa que pugi resultar d’aplicació.

7. EXERCICI DELS DRETS DELS TITULARS

 • Dret d’accés a l’interessat: L’interessat tindrà dret a obtenir de CRESTAMAP confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que el concerneixen i, en tal cas, dret d’accés a les dades personals.
 • Dret de rectificació: L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin.
 • Dret de supressió (dret a l’oblit): L’interessat tindrà dret a obtenir la supressió de les dades personals que el concerneixin, sempre que ja no siguin necessaris per a les finalitats amb els quals van ser tractats si no prové d’un tractament il·lícit, o es retiri el consentiment o no hagin de conservar-se per a un compliment legal.
 • Dret a la limitació del tractament: L’interessat tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les dades sempre que ja no siguin necessaris per a les finalitats amb els quals van ser tractats, o impugni l’exactitud de les dades personals o sigui fruit d’un tractament il·lícit.
 • Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a CRESTAMAP, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret d’oposició: L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, al fet que dades personals que el concerneixin siguin objecte d’un tractament.

 

Per poder exercir els seus drets, les persones interessades hauran de realitzar una sol·licitud expressa (adjuntant una còpia del seu DNI) i dirigir-se a través dels següents mitjans:

 

 • Correu electrònic a info@crestamap.com, indicant en l’assumpte “sol·licitud de dret de dades personals”.
 • Correu postal, dirigit a CRESTA MAP, S.L. (‘Ref: Drets de dades personals’) a l’adreça: Passeig de Gràcia, 59 3º 1ª 08007 de Barcelona.

 

En compliment de l’article 80 del RGPD l’informem que té dret a donar mandat a l’Autoritat de control espanyola perquè, si escau, exerceixi en el seu interès els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades.

8. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CRESTAMAP es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives i jurisprudencials, així com a recomanacions i directrius de l’Autoritat de Control pertinent. En aquests supòsits, CRESTAMAP l’informarà degudament de les actualitzacions i canvis en la seva política de privacitat.

POLÍTICA DE COOKIES

El lloc Web de CRESTAMAP i els seus dominis utilitzen cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l‘usuari, així com la recollida d’estadístiques. En concret, s’utilitzen les següents cookies:

Cookies Tipo Temporalidad Titularidad Finalidad Dominios
Google Analytics:
 • _ga
 • _gat
 • _gid
 • Otras posibles cookies a cargar por el servicio de monitorización de visitas de Google
Analítica Permanente/
Temporal
Ajena.
Generar un identificador de usuario único, que es el que se utiliza para hacer recuento de cuántas veces visita el sitio un usuario, así como la fecha de la primera y la última vez que visitó la web. Registrar la fecha y hora de acceso a cualquiera de las páginas del Sitio. Comprobar la necesidad de mantener la sesión de un usuario abierta o crear una nueva. Identificar la sesión del usuario, para recoger la ubicación geográfica aproximada del ordenador que accede al Sitio con efectos estadísticos.
 • crestamap.com
Cookies de Google:
 • CONSENT
 • NID
 • IDE
 • id
 • GAPS
Técnica Permanente/
Temporal
Ajena
Cookies cargadas por los servicios de Google, tales como reCaptcha y servicios de búsqueda y compartición de contenidos en Google+, entre otros.
 • crestamap.com
Aviso de Cookies:
 • cb-enabled
Técnica Temporal Propia
Control de aparición y aceptación para el aviso de cookies.
 • crestamap.com
Cookies de sesión:
 • SESSXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXX
Técnica Temporal Propia
Almacenar un identificador único de sesión para el correcto funcionamiento del portal. Las “X” representan valores aleatorios
 • crestamap.com
Cookies de Batch API:
 • Has_js
Técnica Temporal Propia
Utilizada por una API del CMS para el correcto funcionamiento del portal.
 • crestamap.com

Ús de les cookies de Google Analytics en els llocs web: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
Condicions de privacitat de Google Analytics: https://www.google.com/policies/privacy/
Condicions de les cookies de Google: http://www.google.com/policies/technologies/types/

DESACTIVACIÓ O ELIMINACIÓ DE COOKIES

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de manera diferent en funció del navegador que estigui usant.

Notes addicionals

 • Ni esta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de cookies.
 • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels esmentats navegadors.
 • En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes.
 • En el cas de las cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors situats als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en els quals sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP.

Google Inc. és una companyia adherida al l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció concorde a la normativa europea.

 • Per qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

 

Titularitat del lloc

Copyright © CRESTA MAP. Tots els drets d’explotació del lloc reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el lloc Crestamap.com és titularitat de CRESTA MAP. Correspon a aquesta empresa l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut a tercers sempre que concorrin les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb les finalitats i interessos de CRESTA MAP, 2) Que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a ús diferent de l’individual, 3) Que cap contingut inclòs en aquest portal sigui modificat de cap forma, 4) Que cap element disponible en aquest portal sigui utilitzat, copiat i distribuït separadament del text o resta de continguts que l’acompanyen, 5) Que sigui comunicat prèviament, per escrit i de manera fefaent a CRESTA MAP.

 

Propietat intel·lectual, industrial i frames

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de Crestamap o del seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de la propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en els portals.

Crestamap prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualsevol altres mecanismes que alterin el disseny, amb guració original o continguts dels nostres portals.

L’ús dels continguts hauran de respectar el seu llicenciament particular. De tal maner el seu ús, reproducció, distribució, comunicació púbica, transformació o qualsevol altra activitat similar i anàloga, queda totalment prohibida tret que demani prèvia i expressa autorització de Crestamap.

Crestamap autoritza la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel portal, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

 1. Es mantingui la integritat dels continguts, documents o gràfics.
  2. Se citi expressament a Crestamap com a font i origen d’aquells.
  3. El propòsit i la nalidad de tal ús sigui compatible amb els nes de la Web i/o l’activitat de Crestamap.
 2. No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per Crestamap, prèvia i expressament.

Respecte a las cites de productes i serveis de tercers, Crestamap reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la Web l’existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació.
Crestamap declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que els nostres portals poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb Crestamap.