Project Monitoring / Due Dilligence

Project monitoring, auditories i due dilligence de supervisió per a entitats financeres.

El nostre servei de Project Monitoring proporciona als nostres clients una auditoria contínua, que ajuda al control de les promocions, sense interferir en la gestió i la presa de decisions del promotor.

El nostre objectiu és proporcionar recurrentment informació independent, d’utilitat i a temps real, sobre l’execució del projecte.

Es realitzen exhaustius estudis i revisions de projectes amb la finalitat de reduir riscos i detectar les possibles incidències, que poguessin repercutir en costos i terminis. D’aquesta manera podem proposar en tot moment les oportunes mesures correctores, per a prevenir possibles incidències.

Elaborem un pla de monitoratge adaptat a cada projecte que permet prendre decisions anticipadament, en base a una informació precisa i imparcial sobre el transcurs de l’obra.