Project Management

Edifici Prats I

Edifici residencial plurifamiliar de 14 habitatges, locals comercials i aparcament.

Actiu

Residencial

Data

2006

Client

Catalonia Comercial 2

Superfície Total

3.837 m²