Project Management

Can Rovira – Fase I

Obra nova de 24 habitatges unifamiliars en filera i urbanització exterior amb jardí i piscina.

Actiu

Residencial

Data

2011

Client

Nova Terrassa 3, S.L.

Superfície Total

2.844 m²