Construction Management

A CRESTAMAP, el control de la construcció l’abordem des de primera línia d’obra, directament implicats amb el dia a dia de l’execució de la construcció. Realitzem un reporting continuat de l’execució de l’obra mitjançant informes clars, concisos i a la vegada exhaustius. Aportem un control continuat, amb previsions futures i alternatives. Garantim que el client disposi de tota la informació necessària que li permeti prendre la millor decisió a cada moment.

Coordinem i atenem les vistes d’obres tenint sempre visió sobre totes les circumstàncies que concerneixen a l’obra.

Realitzem la gestió documental de tota la informació generada durant l’obra, informació que a la finalització, la lliurem completa i digitalitzada als nostres clients d’una manera ordenada i classificada.

Establim procediments de funcionament per a garantir la cooperació i coordinació entre tots els agents que intervenen durant la construcció, assegurant el correcte fluxe d’informació i generant una estreta cooperació entre els professionals de cada matèria. Tot això dona com a resultat projectes de màxima qualitat.

El control exhaustiu de tot el procés de construcció permet, en cas de necessitat, realitzar canvis de millora en el projecte per a adaptar-se en qualsevol moment a la millor solució.

Gràcies a l’eina de Construction Manager de CRESTAMAP, els nostres clients optimitzen els costos, els terminis i la qualitat de l’execució dels seus projectes.